Product Photo 360

360 Degree Product View in 3D

British flag

Page Contents

Magyar zászló

Az oldal tartalma

In this tutorial I will show how to convert 360 degree product views to 3D from a simple 2D series of photos taken with a usual camera and with a Product Photo 360 turntable.

This tutorial was inspirated by:
Egri Á. et al. (2011) Stereo effect by delayed rotating alias "exhumating decased celebrities by virtual 3D rotation". Fizikai Szemle 61: 384-386 (in Hungarian)

Az alábbi útmutatóban bemutatom, hogy hogyan lehet néhány egyszerű lépéssel 3D-s forgatható képsorozatot készíteni egy sima 2D-s fényképsorozatóból, amelyet egy átlagos fényképezőgéppel és egy Product Photo 360 forgató asztallal készítettünk.

Jelen útmutatót az alábbi cikk inspirálta:
Egri Á. és mtsai. (2011) Sztereóhatás időkésleltetett forgással, avagy "sírjukban forgó néhai hírességek háromdimenziós exhumálása". Fizikai Szemle 61: 384-386

Sensing in 3D

The brain uses several ways to sense the world in 3D. If the object is very close the angle of the eyes gives information about the distance. Parallax is an other way to detect distance: farther objects move slower than closer ones while passing by them.

Animals with overlapping visual fields (like humans) see the 3D world by binocular disparity. This means the left and the right eyes see the objects from different angles. The brain gets the depth information from the two different two-dimensional retinal images arriving from the eyes.

A 3D-s látás alapja

Az agy több jel alapján alakítja ki azt a három dimenziós képet, amely tudatosul a fejünkben. Ha a tárgy nagyon közel van, akkor a szemek által bezárt szög ad információt a tárgy távolságára. A parallaxis egy másik jel, amellyel a tárgyak távolságára lehet következteni. Ez a jelenség azon alapul, hogy a távolabbi tárgyak lassabban mozognak, mint a közelebbiek, ahogy elhaladunk mellettük.

Azok az állatok, amelyeknél a két szem látómezője átfed (mint például az ember) a három dimenziós kép azért alakul ki az agyban, mert a jobb és bal szem nem pontosan ugyanazt a képet látja. Mivel a közelebbi tárgyak esetében nagyobb az eltérés a két szem által érzékelt két dimenziós képek között, a mélység-információk alapján az agy le tudja képezni a látott térrész három dimenziós mását.

Convert 360 Degree Product Photos to 3D

If you have two photos from an object taken from different angles, showing one photo to the left eye and the other one to the right eye is similar as seeing the object with two eyes simultaneously.

After you made the 360 degree product photograhpy with a Product Photo 360 turntable, you just need to convert the pairs of images next to each other to a 3D image using the stereoscopic method you prefer. You also need to convert the first and the last images to a 3D image. This way you can convert the series of images without losing a frame.

Note 1: In the examples below I take 102 images in one full turn. If you take too few photos the difference between the two images will be too high and the 3D sense doesn't appear.

Note 2: You can run the scripts below on the Product Photo 360 Live CD or on other Linux OS.

360°-os forgatás 3D-s nézetben

Ha készítünk egy fényképpárt egy tárgyról, amelyeknél a tárgy kissé eltérő szögből lett fényképezve, és a képpárból az egyik képet csak a jobb szemnek, a másik képet pedig csak a bal szemnek mutatjuk meg, akkor az ugyanazt a hatást kelti, mintha a három dimenziós tárgyat látnánk.

Miután elkészítettük a 360°-os fotósorozatot a Product Photo 360 forgató asztallal, csupán az egymás melletti képpárokat 3D-s képekké kell konvertálnunk. Szükség van továbbá a fotósorozat első és utolsó képeinek konvertálására is, így ugyanannyi 3D-s képünk lesz, mint ahány képet a tárgy forgatása alatt készítettünk.

Megjegyzés 1: Az alábbi példákban egy teljes körbeforgás során 102 fényképet készítettem. Amennyiben túl kevés fényképet készítünk, az egymás melletti képek között túl nagy lesz a különbség, így a 3D-s érzet nem alakul ki.

Megjegyzés 2: A lenti scripteket futtathatod a Product Photo 360 Live CD-n, vagy más Linux operációs rendszeren.

Anaglyph 3D

An anaglyph 3D image contains two images encoding the original images in different colour channels (the most popular is red-cyan). To see anaglyph images in 3D you have to use special colour-coded anaglyph glasses. These glasses can be purschased from ebay for $1 or less.

Since in anaglyph 3D the two images differ in colours, desaturated images make the best result.

Anaglyph 3D

Az úgynevezett anaglyph 3D-s képek két, egymásra rakott képet mutatnak egyszerre úgy, hogy a két kép más színcsatornája (jellemzően komplementer színek) van megjelenítve, ez a színpár általában a piros-cián színpár. Az anaglyph 3D-s képek nézéséhez szükség van speciális színszűrős szemüvegekre, amelyet az ebayen akár pár száz forintért meg lehet vásárolni.

Mivel az anaglyph képeknél a két kép különböző színben jelenik meg, a szürkeárnylatos képeknél alakul ki a legjobb 3D-s hatás.

Shoe in anaglyph 3D

(Rotate me! / Forgass meg!)

To convert your images to anaglyph 3D with the program imagemagick, just download the script below and copy it to the folder containing the images. In order to run the script, make it executable. Than run the $ ./anaglyph.sh command in terminal.

Before excetuing the script make sure the images follow each other such that the object rotates colckwise.

Note 1: Click here for more about imagemagick.

Note 2: The filenames have to be in the following format: objectname_#.extension, where # is a running number. It should start with 1000 or more in order to avoid the sorting problems caused by alphabetical ordering.

A 360°-os fotósorozat anaglyph 3D-s képekké történő konvertálásához töltsd le az alábbi scriptet abba a mappába, amely a képeket tartalmazza. A letöltés után engedélyezni kell, hogy az végrehajtható legyen. A script a $ ./anaglyph.sh paranccsal futtatható.

A script futtatása előtt ellenőrizd a képek sorrendjét, lejátszás során a tárgynak az óramutató járásával megegyezően kell forognia.

Megjegyzés 1: A script az imagemagick programot használja. Több információért kattints ide.

Megjegyzés 2: A fileneveknek a következő formátumban kell lenni: targynev_#.kiterjesztes, ahol # egyesével növekvő számsor. A számsor 1000-el vagy nagyobb számmal kezdődjön, hogy elkerülhessük az abc-szerinti sorbarendezés során felmerülendő problémákat.

anaglyph.sh

$ chmod a+rx anaglyph.sh

$ ./anaglyph.sh

The names of the anaglyphed images will start as "anaglyph_". If your file extension differs from ".jpg", open the script file in a text editor and replace all the ".jpg" occurences to the file extension of your images.

Az új képek filenevei "anaglyph_"-el fognak kezdődni. Amennyiben a fényképek kiterjesztése nem ".jpg", nyisd meg a scriptet egy szövegszerkesztő programmal, majd cseréld le az összes ".jpg"-t az aktuális file kiterjesztésre.

Click here for anaglyph gallery.

Cross-Eyed Side-by-Side Viewing

Cross-eyed side-by-side viewing doesn't need any 3D viewing device. These images contain two images next to each other. These images can be correctly seen by crossing the eyes, the left eye viewing the image on the right side and vice versa. The fused 3D image will appear between the two original images.

Using this method requires practice. For beginners: Place your fingertip between the two images to the bottom. Focus on your fingertip while approaching to your eyes. It is positioned correctly if the third image appears just above the finger. Try to focus on the 3D image while the eyes are crossed.

Bandzsítós 3D

A bandzsítós 3D-s képekhez nincs szükség speciális szemüvegre. Az ilyen képek két, egymás melletti fényképből állnak, a két kép meg van cserélve. Ahhoz, hogy lássuk a három dimenziós képet, bandzsítani kell, a bal szem a jobb oldali képet látja és fordítva. Ha megfelelően csináljuk, a két kép között megjelenik a három dimenziós.

Ahhoz, hogy láthassuk a 3D-s képet, gyakorlatra van szükség. A kezdőknek a következőket ajánlom: helyezd az ujjhegyed a két kép közé alulra. Fókuszálj az ujjadra, közben lassan közelítsd az orrodhoz. Egy adott távolságnál a két eredeti kép között megjelenik a harmadik, három dimenziós kép. Próbálj a középső képre fókuszálni, mialatt továbbra is bandzsítasz.

Shoe in 3D cross-eyed viewing method

(Rotate me! / Forgass meg!)

To convert the images to cross-eyed side-by-side images download the script below, make it exceutable and run it as you did it with the anaglyph script before.

Before executing the script make sure the images follow each other such that the object rotates clockwise.

Note: Make sure the files are in similar format as at the anaglyph images.

A bandzsítós 3D-s képek készítéséhez töltsd le az alábbi scriptet, engedélyezd, hogy végrehajtható legyen, majd futtasd úgy, ahogy az anaglyph 3D-s képekkel csináltad.

A script futtatása előtt ellenőrizd a képek sorrendjét, lejátszás során a tárgynak az óramutató járásával megegyezően kell forognia.

Megjegyzés: A script futtatása előtt győződj meg róla, hogy a filenevek formátuma hasonló az anaglphy-es képekéhez.

cross-eyed.sh

$ chmod a+rx cross-eyed.sh

$ ./cross-eyed.sh

The names of the cross-eyed side-by-side images will start as "cross_eyed_". If your file extension differs from ".jpg", open the script file in a text editor and replace all the ".jpg" occurences to the file extension of your images.

Az új, bandzsítós képek filenevei "cross-eyed_"-el fognak kezdődni. Amennyiben a fényképek kiterjesztése nem ".jpg", nyisd meg a scriptet egy szövegszerkesztő programmal, majd cseréld le az összes ".jpg"-t az aktuális file kiterjesztésre.

8 May 2017

Back / Vissza


© 2023 All rights reserved